SEO a marketingové služby

Nabízíme komplexní služby v oblasti optimalizace webových stránek a aplikaci. Od prvotní technické analýzy přes doporučené úpravý až po kontinualní marketing. Jednotlivé součásti jsou mezi sebou provázané a žádna z nich by neměla být opomenuta.

On-page optimalizace

faktory:

 • Vaše doména
 • url adresy vašich jednotlivých stránek
 • správně vyplněné meta značky description a keywords
 • titulek stránky
 • nadpisy použité v obsahu stránky
 • obsah vaší stránky
 • tučné písmo a kurzíva
 • atributy alt u obrázků
 • správné na kódování vašich stránek
 • vnitřní provázanost odkazy na vašich stránkách
 • velikost webových stránek
 • duplicita textu

Off-page optimalizace

Za off-page faktory jsou považovány všechny vnější vlivy působící na stránky. Mezi ně patří zpětné odkazy. Zde se zaměřujeme především na kvalitu. Ne každý odkaz může stránce pomoci, naopak vyhledávače mohou za špatné zpětné odkazy dokonce penalizovat.

Strukturování web stránky

Keywords

Důležitou součástí je výběr klíčových slov. Tedy i téma a cíle webové stránky. Jsou to slova, jenž říkají vyhledávačům, čeho se stránka týká, měli by být obsaženy i v obsahu (textu). Stránky by neměly obsahovat přiliž mnoho klíčových slov a to jak v meta tagu, tak v obsahu textu. Analýzou a přizpůsobení obou součástí (textu/klíčových slov) pomáháme vyhledávačů lépe porozumět stránce a jejímu obsahu.

Copywriting

Kvalitně zpracovaný obsah je to, co stojí mezi tím, že náštěvník odejde nebo zůstane. Naším úkolem je co nejlépe zpracovat téma Vašeho webu, pro co nejlepší zážitek.

Nastavení meta tagu

Nastavením těchto součástí opět pomáháme vyhledávačům lépe pochopit obsah vaší webové stránky. Meta tagy jako jsou desription by měli být pro každou stránku unikátní. Google zobrazuje tento text, pokud obsahuje daný hledaný výraz. Stejně zobrazuje title, jako odkaz na stránku. Zde lze velmi efektivně využít klíčová slova, avšak musíme myslet i na to jak se bude potencionálním návštěvníkům/zákazníkům zobrazovat a tedy zajistit i jeho poutavost.